Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler for Seksjonssameiet PIR 7

Publisert 02-03-2017

 
HUSORDENSREGLER
Vedtatt på sameiermøte 17.03.2015
 

 1. Generelt
Husordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder leietakere. Utleier plikter å sørge for at leietaker får kjennskap til husordensreglene.
 
Regler for kildesortering og øvrig håndtering av avfall er slått opp på inngangsdørene til begge avfallsrommene, og er å betrakte som en del av husordensreglene. Det samme gjelder regler for bruk av takterrassene som blir slått opp i områdene.

Alle brukere plikter å følge husordensreglene. Husk at lojal oppfølging av reglene er helt avgjørende for at vi skal opprettholde et godt bomiljø på Pir7.

Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.
 
 1. Fellesarealer
  Det er ikke tillatt å røyke i sameiets fellesarealer som inngangsparti, heiser, trappeløp, svalganger og fellesterrasser inn mot atriet. Det kan røykes på husenes takterrasser A-B-C, men bare ved å vise hensyn til andre som oppholder seg der. Røyking bør stoppes ved oppfordring fra andre.

  Avfall får ikke hensettes utenfor egen inngangsdør i ganger eller på svalganger.

  Det er ikke anledning til å hensette eller henge opp bilder/kunst eller andre gjenstander som f.eks. sko eller planter i ganger, trapperom eller andre fellesområder.
Merking av postkasser må skje ensartet – dvs. uten klistrelapper og håndskrevne navneskilt.
 
 1. Balkonger/terrasser/svalganger
  Det må ikke settes, lagres eller henges opp gjenstander på balkonger/terrasser/svalganger som kan være til sjenanse eller som kan oppfattes som en fasadeendring på bygningen.
Maling av vegger og tak på balkonger/terrasser/svalganger er ikke tillatt.

Utendørs grilling medfører spredning av grillos og lukt til naboleiligheter via luftinntaket til leilighetenes ventilasjonssystem. Det anmodes derfor om at all grilling skjer med størst mulig hensynsfullhet.

Snø kan ikke kastes fra balkonger, terrasser og svalganger – ei heller må det ristes tøy og tepper ut over balkongkanten. Det henstilles også om at man begrenser tørking og lufting av tøy på balkonger/svalganger til det aller mest nødvendige.
 
 1. Ro og orden
  Enhver plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Alle har krav på nattero fra kl. 23.00 – kl. 07.00. I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av radio/stereoanlegg og musikkinstrumenter, likesom enhver støy, høyrøstet sang og musikk må unngås.

  Spesielt sjenerende støy som banking, boring og snekring bør unngås mellom kl. 20:00 og 08:00 på hverdager, 18:00 og 09:00 på lørdager og hele søndagen.

  Ved større sammenkomster og støyvoldende arbeid bør naboer varsles.
   
 2. Husdyrhold

  For dyrehold gjelder politivedtektene. Dyr som kan være til sjenanse for de øvrige beboerne får ikke holdes i leilighetene.

  Ved hundehold gjelder følgende regler utover dette:
 • Hunder skal alltid føres i bånd innenfor sameiets område
 • Ekskrementer som hunder måtte etterlate i trapper, ganger, på plener, i bed og lignende skal umiddelbart fjernes
 • Hundeeiere skal ta tilstrekkelig hensyn til at andre kan oppfatte hunden som skremmende, uavhengig av hundens lynne og hundeeierens kontroll.

  Sikkerhet

  Slipp kun inn personer du kjenner eller som kan dokumentere legitim grunn for besøket i bygningene og garasjeanlegget. Adgangskoder til sameiet skal behandles konfidensielt. Påse at rømningsveier ikke blokkeres.

  Forhold til andre lover

  For forhold som ikke umiddelbart synes å være dekket av gjeldende husordensregler vises det til den enkelte beboers sunne fornuft. Hvis det også er vanskelig å finne svaret der, så gjelder Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.» 
 
Pir7, 17. mars 2015
 
Sameiestyret
 
 

Husordensregler for Seksjonssameiet PIR 7

Publisert 02-03-2017

 
HUSORDENSREGLER
Vedtatt på sameiermøte 17.03.2015
 

 1. Generelt
Husordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder leietakere. Utleier plikter å sørge for at leietaker får kjennskap til husordensreglene.
 
Regler for kildesortering og øvrig håndtering av avfall er slått opp på inngangsdørene til begge avfallsrommene, og er å betrakte som en del av husordensreglene. Det samme gjelder regler for bruk av takterrassene som blir slått opp i områdene.

Alle brukere plikter å følge husordensreglene. Husk at lojal oppfølging av reglene er helt avgjørende for at vi skal opprettholde et godt bomiljø på Pir7.

Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.
 
 1. Fellesarealer
  Det er ikke tillatt å røyke i sameiets fellesarealer som inngangsparti, heiser, trappeløp, svalganger og fellesterrasser inn mot atriet. Det kan røykes på husenes takterrasser A-B-C, men bare ved å vise hensyn til andre som oppholder seg der. Røyking bør stoppes ved oppfordring fra andre.

  Avfall får ikke hensettes utenfor egen inngangsdør i ganger eller på svalganger.

  Det er ikke anledning til å hensette eller henge opp bilder/kunst eller andre gjenstander som f.eks. sko eller planter i ganger, trapperom eller andre fellesområder.
Merking av postkasser må skje ensartet – dvs. uten klistrelapper og håndskrevne navneskilt.
 
 1. Balkonger/terrasser/svalganger
  Det må ikke settes, lagres eller henges opp gjenstander på balkonger/terrasser/svalganger som kan være til sjenanse eller som kan oppfattes som en fasadeendring på bygningen.
Maling av vegger og tak på balkonger/terrasser/svalganger er ikke tillatt.

Utendørs grilling medfører spredning av grillos og lukt til naboleiligheter via luftinntaket til leilighetenes ventilasjonssystem. Det anmodes derfor om at all grilling skjer med størst mulig hensynsfullhet.

Snø kan ikke kastes fra balkonger, terrasser og svalganger – ei heller må det ristes tøy og tepper ut over balkongkanten. Det henstilles også om at man begrenser tørking og lufting av tøy på balkonger/svalganger til det aller mest nødvendige.
 
 1. Ro og orden
  Enhver plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Alle har krav på nattero fra kl. 23.00 – kl. 07.00. I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av radio/stereoanlegg og musikkinstrumenter, likesom enhver støy, høyrøstet sang og musikk må unngås.

  Spesielt sjenerende støy som banking, boring og snekring bør unngås mellom kl. 20:00 og 08:00 på hverdager, 18:00 og 09:00 på lørdager og hele søndagen.

  Ved større sammenkomster og støyvoldende arbeid bør naboer varsles.
   
 2. Husdyrhold

  For dyrehold gjelder politivedtektene. Dyr som kan være til sjenanse for de øvrige beboerne får ikke holdes i leilighetene.

  Ved hundehold gjelder følgende regler utover dette:
 • Hunder skal alltid føres i bånd innenfor sameiets område
 • Ekskrementer som hunder måtte etterlate i trapper, ganger, på plener, i bed og lignende skal umiddelbart fjernes
 • Hundeeiere skal ta tilstrekkelig hensyn til at andre kan oppfatte hunden som skremmende, uavhengig av hundens lynne og hundeeierens kontroll.

  Sikkerhet

  Slipp kun inn personer du kjenner eller som kan dokumentere legitim grunn for besøket i bygningene og garasjeanlegget. Adgangskoder til sameiet skal behandles konfidensielt. Påse at rømningsveier ikke blokkeres.

  Forhold til andre lover

  For forhold som ikke umiddelbart synes å være dekket av gjeldende husordensregler vises det til den enkelte beboers sunne fornuft. Hvis det også er vanskelig å finne svaret der, så gjelder Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.» 
 
Pir7, 17. mars 2015
 
Sameiestyret
 
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Booking av takterrasserLes mer

Været i Drammen

Onsdag
16°C
Light rain
Torsdag
15°C
Rain
Fredag
15°C
Heavy rain
Værvarsel fra yr.no

Her er vi