Byggeskikkprisen 2014

Prisen ble delt ut tirsdag 27. mai, og gikk til Grønland 70, Pir 7.

Dette er juryens begrunnelse:

Kvartalet Pir 7 kompletterer og viderefører de urbane kvalitetene i nye Union Brygge. Blandingen av boliger, kontor og servering er kompleks og god, og skaper liv rundt kvartalet fra morgen til kveld. Bygningskomplekset samspiller godt med stedet. Det gir plass til et eksisterende bygg og danner intime smett og åpninger mot omgivelsene. Dette gir kvalitet til boligene og til byen. Fasadene takler godt de ulike forholdene rundt bygget. De skjermer seg mot trafikken over brua, understreker det urbane strekket langs bygata og reiser seg med mye glass mot vannet. Byggene har en rik variasjon i høyder, fasader og uterom som tar ned dimensjonene i et tett og effektivt bykvartal.

  • Arkitekt LOF Arkitekter AS, representert ved Ingebjørg Lien
  • Landskapsarkitekt Laukli Landskap MNLA, representert ved Kirstine Laukli
  • Byggherre Union Eiendomsutvikling AS, representert ved Trond Åsheim
  • Prosjektledelse Vedal Prosjekt AS, representert ved Nils Reine
  • Utførende Strøm Gundersen AS, representert ved Arne Riise