A

Ansvar:
Som eier i et sameie har du ansvar og plikter som fremgår av eierseksjonsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger sameiets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.