D

Dugnad:

Styret innkaller til dugnad ved behov. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Det er ingen konkrete restriksjoner for dyrehold i sameiet, men det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder skal holdes i bånd på hele sameiets tomt, og ekskrementer skal fjernes.