F

Feiing:
Det blir gjennomført feiing av sameiets piper hvert år. Dette varsles i eget skriv fra feiervesenet, og det er viktig at man enten er hjemme eller henger en lapp på døra hvor man gir beskjed om at det er klart for feiing. (Peis / ovn / spjeld er lukket). I tillegg gjennomføres det tilsyn av alle ildsteder hvert femte år, under dette tilsynet er det viktig å være hjemme.

Fellesareal:
I kjelleren er alt som ikke er avgrenset som privat bod å anse som fellesareal. Dette inkluderer vaskerom, gang og oppbevaringsplass. Disse områdene skal til en hver tid holdes ryddig. Oppgangen er fellesareal, og skal holdes fri for klær, sko eller andre ting, da dette er å anse som en rømningsvei. Den delen av loftet som ikke er avgrenset som privat bod er fellesareal, og kan benyttes av alle som tørkeloft. Det er ikke tillatt å oppbevare møbler eller lignende i dette området.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som felles vedlikehold, forretningsførsel, bygningsforsikring og tv/bredbånd. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av sameiets regnskap og budsjett.

Forsikring:
Sameiet har felles forsikring av bygningene. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av sameiet.
NB: Seksjoneseier må selv tegne innboforsikring!