H

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):
Det er styret som har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i sameiet. Hvert år utarbeider vi et egenmeldingsskjema som alle beboere skal fylle ut og returnere.

Husordensregler:
Det er utarbeidet egne husordensregler for sameiet. Husordensreglene er utarbeidet for at alle skal trives så godt som mulig i fellesskapet.