I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Internett:
Sameiet har felles løsning for bredbånd. Seksjonseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.