R

Radon:
Det er foretatt radon-målinger i sameiet. Resultatet av disse var at det ikke er helseskadelige verdier i grunnen. Det er imidlertid lenge siden målingene ble foretatt, så hvis man har mistanke om at det er radon-problemer i din gård må du ta kontakt med styret. Sameiet er pliktig til å måle, vurdere og iverksette tiltak for å forhindre radongass i boligene.