S

Seksjon:
En seksjon er betegnelsen som brukes om en bolig eller et næringslokale i en bygning som er seksjonert etter reglene i eierseksjonsloven. Som seksjonseier har du enerett til den seksjonen du har kjøpt.

Snøbrøyting:
Sameiet har inngått avtale om fjerning av snø. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret velges på sameiets årsmøte. Styret skal lede i samsvar med loven, vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Kontaktinformasjon til styret finner dere her på nettsiden.