V

Vedlikehold:
seksjonseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor sameiet.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig (innvendig vedlikehold), og sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom seksjonseiers og sameiets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Sameiet har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til seksjonseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av sameiet generelt.

Verandaer:
De innvendige flatene på verandaen er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte seksjonseier.